Utställningar

Utställningar


Svenska Quiltakademins verksamhet omfattar hela bredden från traditionella metoder och tekniker till etniska och kulturella uttryck och  experimentellt nyskapande mot textila konstformen "Art Quilt". 


Arbeten som skapats i och med vårt utbud och handledning  presenteras periodvis i utställningsform. Utställningarna äger rum antingen i vår egen utställningslokal  "Gamla Magasinet" (begränsat till sommarhalvåret) eller i lokaler som tillhandahålls av olika samarbetspartners. Enstaka utställningar förekommer sporadiskt även utan längre tids framförhållning.

Lokaler kan tidvis utlånas till externa utställare - välkommen med förfrågningar för mer information.