Om

"At Crossroads #1", 109 x 103 cm

Katriina Flensburg

Svenska Quiltakademin 


Svenska Quiltakademin har riktat sig på ett pedagogiskt heltäckande kursuppbyggnad och utbud inom genren. Kurserna och den gruppvisa och individuella handledningen omfattar både traditionella metoder och tekniker, etniska och kulturella uttryck och experimentellt nyskapande. Det grundläggande i undervisningen är att förmedla  kunskaper och åskådliggöra metoder som möjliggör självständigt eget skapande.


Quiltakademin grundades och drivs av textilkonstnären (beteendevetaren/pedagogen) Katriina Flensburg. Genom sin konst, undervisning och sina föredrag var hon en tidig föregångare i Sverige och Norden när det gäller att återuppväcka och fördjupa intresset för det globalt intensivt växande textila skapandeområdet.


Katriina införskaffade sig omfattande kunskaper och färdigheter i ämnet under några års vistelse i USA. Efter sin hemkomst kompletterade hon sina studier med textila och estetiska ämnen vid Uppsala universitet, initierade en rikstäckande intresseförening (Kviltföreningen Rikstäcket, 1988) och engagerade sig som dess första ordförande. Hon uppmärksammade behovet av välstrukturerad, metodisk och komplett heltäckande undervisning inom ämnet. I och med Svenska Quiltakademin arbetade hon  fram ett pedagogisk koncept som både utgår från och bejakar såväl prestationsfritt hemmahantverk, teknik- och utförandemässigt avancerat konsthantverk och fritt konstnärligt skapande. Svenska Quiltakademins verksamhet kompletteras och berikas periodvis också av andra kursledare tillika Katriinas kolleger med olika textila specialkompetenser.


Sedan pandemin har den brett utåtriktade utbildningsverksamheten reducerats något till förmån av uppdragsutbildning och arbetet med finansiering och driften av det internationella konstnärsresidenset Art´n Fiber®.


Katriina Flensburg & Art Quilt Studio


Sin egen konstnärsverksamhet bedriver Katriina i och genom sin ateljé på loftet av kurs- och residenslokalen. I sitt skapande utgår hon från sömnad och olika experimentella textila tekniker etablerade inom genren Fiber Art. I internationella sammanhang är Katriina Sveriges mest erkända och flitigt förekommande konstnär inom sitt uttryck. Hon är  medlem i ett flertal konstnärssamfund såsom anrika Uppsala Konstnärsklubb för yrkesverksamma konstnärer, Svenska Konstnärers Riksorganisation/ KRO, Surface Design Association/ SDA samt branschorganisationen Studio Art Quilt Associates /SAQA där hon ingår i kategorin "Professional Artist Member" (jury antagning).


https://www.katriinaflensburg.se/     

https://www.facebook.com/Katriina.Flensburg.Art