Kurser

Kurser våren 2024 

Allmänt:  En preliminär intresseanmälan sker genom e-post till info@quiltakademin.se med respektive kurstitel/-titlar som ärenderubrik. Vi återkommer med information om kursavgift  och tilltänkta träffdatum inför en definitiv anmälan. 


Kurserna består av 2-5 kursträffar. En träff omfattar en heldag (kl 10-16 ca. om inte annat avtalas) och en kursstart förutsätter i regel fem deltagare. Träffdatumen överenskoms med respektive grupp. Kursavgiften är avhängig av definitiva antalet deltagare men rör sig kring Kr 400 - 600 person/dag. Också kurser anpassade till enskilda önskemål om ämne, kunskapsnivå och inriktning och  ev. med mindre antal deltagare kan överenskommas. Frågor besvaras i telefon 073-3877726 eller genom e-post.


Aktuellt utbud


Art Quilt Vårt fortlöpande specialkurs i uttryck med konstinriktning. Arbetsmetoderna omfattar nutida tekniska tillämpningar av patchworkteknik m.fl. fria textila tekniker och material. Undervisningen består av grundläggande färg-, form- och kompositionsteori som repeteras fortlöpande, samt lärarhandledda kompositionsövningar, Tidsvis engageras gästlärare med bidrag av olika teknikinslag. En kursomgång pågår under en termin och består av fem sammankomster med ca. 4veckors mellanrum.Kursens välbeprövade arbetsform lämpar sig bra till löpande anslutning av deltagare med goda grundläggande kunskaper. 

 

Sampler Quilt  En grundläggande kurs i klassisk lappteknik men med moderna tekniker. Nya omgångar startas löpande vid tillräckligt antal intresserade. Kursen består av fem kurssammankomster och undervisning i traditionell blockkomposition och den i sammanhanget traditionella sömnadstekniken skarvsömnad ("räta mot räta) med bruk av moderna redskap. (För handledning i hand- och/eller maskinquiltning se nedan). Också enskild undervisning kan tillhandahållas efter överenskommelse.


Maskinquiltning Grundläggande kunskaper och teknik samt genomgång av rationella tillvägagångssätt. Kursen består av 3 ksammankomster med ett överenskommet mellanrum. Nya omgångar startas löpande vid tillräckligt antal intresserade. Datumen för kursstarten och de efterföljande träffarna överenskoms inom gruppen.


Handquiltning En grundläggande kurs till dig som föredrar avkopplande och meditativ handsömnad. Kursen förutsätter tillgång till antingen en färdigsydd quiltöverdel eller ett tygstycke med tilltalande geometriskt mönster eller organiska motiv (stora blommor eller andra föreställande bilder, typ i tyger avsedda för barn). Nya omgångar startas löpande vid relevant antal anmälda. Antalet kursdagar och träffdatumen överenskoms med gruppen.


Applikation Applikation är vid sidan av skarvsömnad den mest använda metoden vid traditionellt och modernt textilt skapande. Kursens längd är 3-5 kursdagar med en tids mellanrum. Den handleder i komposition, ger grundläggande tekniska kunskaper och kännedom om underlättande tillvägagångssätt. Antalet kursdagar och träffdatumen är beroende på innehållet och kan anpassas till önskemål inom gruppen.Tygförsäljning (och vid önskan bildföredrag) kan inkluderas vid eventuella studiebesök.


Samtliga aktiviteter äger rum i vår trivsamma kurslokal som omfattar ett ett välutrustat kök och ett utbud av tyger och tillbehör.